Close

UAB „Greitoji žirafa“ investicijos į e. komercijos diegimą

UAB „Greitoji žirafa“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektą UAB „Greitoji žirafa“ investicijos į e. komercijos diegimą“, bendrai finansuojamą Europos sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Šio projekto tikslas – el. parduotuvės sukūrimas siekiant suteikti klientams galimybę įmonės siūlomas paslaugas įsigyti internetu ir taip padidinti pardavimų apimtis per elektroninę prekybą. .

Projekto biudžetas – 24 601,12 EUR. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 18 450,84 EUR.

Projekto trukmė – 2022-02-14 iki 2023-02-10.

UAB „Greitoji žirafa“ pagrindinė veikla yra veterinarinių paslaugų teikimas. Siekdama padidinti įmonės konkurencingumą ir išskirtinumą rinkoje, įmonė siekia sukurti inovatyvią paslaugą – kačių ir šunų augintojams skirta profilaktinė ir prevencinė veterinarinė paslauga, kurią kartu su kitomis įmonės paslaugomis būtų galima įsigyti internetu.